Trải nghiệm 1 tuần dùng robot hút bụi của cô gái và 2 em mèo